• PTN Vilas 246

 • Thành lập Hiệp hội CNMT Việt Nam

 • Chuyên mục

 • Các bài viết nổi bật

 • Ky niem 15 nam thanh lap CIE

 • Quan trắc không khí mỏ Đồng Sin Quyền

 • Quan trắc mỏ vàng Phước Sơn, Q. Nam

 • Quan trắc mỏ Mangan Hà Tĩnh

 • Quan trac mo vang Bong Mieu

 • Quan trac KCN Phu Nghĩa

 • Dự án Nhật Bản – Điều tra khí bụi thải công nghiệp

 • Điều tra khí bụi thải công nghiệp – Nhiệt điện Phả Lại

 • DTM dự án KCN Nam Cấm – Nghệ An

 • DTM dự án nhà máy phân lân Lào Cai

 • Quan trac khí nền xung quanh

 • Hoàn thổ trồng cây mỏ titan Kỳ Xuân – H. Tĩnh

 • Bảo quản mẫu phân tích tại hiện trường

 • Thống kê nguồn thải nhà máy tuyển đồng Sin Quyền

 • Đo bụi tổng khai trường

 • Đo ồn tại khu khai thác đá

WEBSITE TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP RA MẮT BẠN ĐỌC

Qua quá trình triển khai xây dựng trang thông tin điện tử, Trung tâm Môi trường Công nghiệp đã hoàn thành trang web.
MỜI CÁC BẠN TRUY CẬP TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA TRUNG TÂM CIE : http://cie.net.vn/